Illustration for La maleta de Portbou magazine. Utpias of live without having to work by Patricia Vieira.